P o l i s G o e d k o o p. NL
    Online verzekeren, snel, gemakkelijk en goedkoop!
Wat te doen bij schade

Het hebben van schade is voor u geen dagelijkse kost. Daarom hebben wij voor u enkele tips opgeschreven.  Mocht er sprake zijn van lichamelijk letsel dan hebben wij aanvullende informatie inzake letselschade. 

-Wees hoffelijk

-Blijf kalm en word vooral niet boos

-Breng mensen in veiligheid.

-Zoek een getuige en maak indien wenselijk foto's

-Neem zo nodig contact op met de politie. (zo wie zo als er sprake is van letselschade)

Bij de brommer- of scooterverzekering die u heeft afgesloten ontvangt u naast het polisblad ook een Europees Schadeformulier. Bewaar uw formulier in uw voertuig zodat u het altijd bij de hand heeft. Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Het formulier is voorzien van een uitgebreide toelichting. Bewaar de rust om te voorkomen dat achteraf nog veel informatie dient te worden ingewonnen, danwel dat dit leidt tot onnodige vertraging of onduidelijkheid over hoe een en ander heeft plaatsgevonden.. Zorg er voor dat u ALTIJD de gegevens noteert van één of meerdere getuigen. Ook als de schade een duidelijke zaak blijkt te zijn.

Meestal zijn er zat getuigen maar die gaan vaak weer weg als ze zien dat er geen gewonden zijn. Tip, houd de eerste de beste getuige aan en vraag of hij of zij het gezien heeft. Noteer in dat geval alle gegevens. Het komt namelijk regelmatig voor dat een tegenpartij een ander verhaal aan zijn verzekeringsmaatschappij vertelt. Dan moet u zien aan te tonen dat hij of zij ongelijk heeft. Zonder getuige is dit bijna onmogelijk.

Tip: Ook uw partner, schoonmoeder, kind etc. die bij u op bromfiets of scooter zitten mogen als getuige dienen. Een onafhankelijke getuige is echter altijd beter.

-Zorg dat beide partijen het formulier ondertekenen.
Onderteken het formulier echter alleen als u het eens bent met de omschrijving van de tegenpartij. Mocht u het er niet mee eens zijn zet dat er dan bij en teken dan pas het formulier.

U kunt het formulier zenden aan Polisgoedkoop.nl, antwoordnummer 500, 9100 WB Dokkum

 

 


 
 

 

Execution only

Mocht u via onze website een verzekering of lening afsluiten dan is er geen sprake van advies. >>>P o l i s G o e d k o o p. NL, Powered by Webstairs