P o l i s G o e d k o o p. NL
    Online verzekeren, snel, gemakkelijk en goedkoop!
WA Beperkt-Casco

Deze extra dekking zorgt er voor dat u voor een belangrijk deel verzekerd bent tegen schade aan uw eigen voertuig.

Voor extra dekking kunt u een WA Beperkt Casco afsluiten. Dit is een dekking die iets uitgebreider is dan de WA-dekking. De Beperkt Casco dekking dekt dan onder andere ruitschade, diefstal van of uit uw voertuig, brand,schade door storm of hagel, en botsing met loslopende dieren.

Veel van deze schades die onder de Beperkt Casco dekking vallen hebben géén invloed op uw No-Claim.

 
 

Execution only

Mocht u via onze website een verzekering of lening afsluiten dan is er geen sprake van advies. >>>P o l i s G o e d k o o p. NL, Powered by Webstairs