P o l i s G o e d k o o p. NL
    Online verzekeren, snel, gemakkelijk en goedkoop!
Uw privacy

Als dienstverlener realiseert Polisgoedkoop.nl zich dat de bescherming van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van de website worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Polisgoedkoop.nl houdt zich dan ook aan de geldende regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. De verwerking van uw gegevens is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te ’s-Gravenhage.

Polisgoedkoop.nl zal alleen aan derden gegevens ter beschikking stellen wanneer de wet dit voorschrijft, in het geval van (een vermoeden van) fraude, in het kader van de door u aangevraagde offerte dan wel af te sluiten verzekering of door u gesloten verzekering. Tevens gebruikt Polisgoedkoop.nl de door u ingevoerde gegevens om u tijdig voor afloop van uw verzekering opnieuw geheel vrijblijvend een premie vergelijkingsoverzicht te zenden van de op dat moment geldende premies. Polisgoedkoop.nl houdt zich het recht voor om nieuwsbrieven te versturen. Wanneer u eerder een vergelijking heeft gemaakt op Polisgoedkoop.nl, dan ontvangt u een nieuwsbrief van Polisgoedkoop.nl.

Indien u als bezoeker besluit om zich te registreren dan wel informatie achter te laten op deze internetsite, dan stemt u in met het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met deze privacy bepalingen.

Welke informatie wordt verzameld?
Polisgoedkoop.nl verzamelt informatie over u wanneer u zich registreert op onze site. Als we informatie vragen die noodzakelijk is voor het kunnen aanbieden van de producten is dit als zodanig herkenbaar gemaakt. Daarnaast verzamelen we automatisch gegevens als u onze site bezoekt.

Het gebruik van persoonsgebonden gegevens
Polisgoedkoop.nl streeft er naar om haar dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van haar klanten. Hiervoor doen wij onderzoek naar uw wensen. In het kader van de dienstverlening m.b.t. onder meer het aanvragen van offertes en het sluiten van verzekeringen verstrekt u (persoons-)gegevens. Deze door u verstrekte gegevens stellen wij tevens aan onze partners (verzekeraars) ter beschikking. Wij verwerken uw gegevens zodat u zoveel mogelijk op maat geïnformeerd wordt. U ontvangt online informatie zoals een prijsopgaaf (offerte) voor onze producten en wij bieden u de mogelijkheid online een verzekering af te sluiten. Bovendien wordt de persoonsgebonden informatie uit het oogpunt van fraudepreventie verwerkt.

Verwerking informatie op een geaggregeerd niveau
De informatie wordt op een geaggregeerd niveau (niet herleidbaar tot een individu) door Polisgoedkoop.nl gebruikt als hulpmiddel bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, alsmede als middel om gebruikersprofielen op te stellen en het gebruik van de site vast te stellen.

Cookies en Web Beacons
Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker. Polisgoedkoop.nl maakt gebruik van cookies op onze eigen site. Wij doen dit om de site voor u gebruikersvriendelijker te maken en zo beter aan te sluiten op uw wensen. Een speciaal cookie zorgt ervoor dat onze website u herkent als u de volgende keer de website bezoekt. Web beacons zijn elektronische plaatjes die het de internetsite mogelijk maakt om bezoekers te tellen die toegang hebben gezocht tot een bepaalde pagina en om toegang te krijgen tot bepaalde cookies zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld voor statistische doeleinden.

Hebt u bezwaar tegen het gebruik van cookies, dan kunt u deze in uw browser uitschakelen. Het weigeren van cookies kan tot gevolg hebben dat u, wanneer u de site van Polisgoedkoop.nl bezoekt, bepaalde informatie niet kunt ontvangen en/of gedeelten van de site niet kunt bezoeken.

Inzage en wijziging
U hebt recht op inzage in de informatie die Polisgoedkoop.nl over u bewaart, alsmede om uw persoonsgegevens in onze bestanden aan te vullen, te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via e-mailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Links naar andere websites
Op de website treft u eventueel links aan naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Polisgoedkoop.nl geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met uw gegevens door die derden. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen door Polisgoedkoop.nl
Polisgoedkoop.nl behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen en/of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd, zodat Polisgoedkoop.nl u aanraadt dit gedeelte regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven.

 

Execution only

Mocht u via onze website een verzekering of lening afsluiten dan is er geen sprake van advies. >>>P o l i s G o e d k o o p. NL, Powered by Webstairs