P o l i s G o e d k o o p. NL
    Online verzekeren, snel, gemakkelijk en goedkoop!
Schade melden

Zelf schade melden,  snel en zeker.

Heeft u schade. In MijnPolisMap kunt u die direct zelf melden. Zo weet u zeker dat uw schademelding is ontvangen en in behandeling is genomen. Digitaal wordt u hiervan op de hoogte gehouden. Ook gemakkelijk in het weekend of op vakantie. Indien de schade dermate is dat er overleg dient plaats te vinden dan zal een schadebehandelaar contact met u opnemen.

U kunt ook bellen met het speciale telefoonnummer 0187 488400.

Mocht om technische redenen het niet mogelijk zijn om uw schade te melden, dan kunt u altijd nog middels dit formulier de gegevens aan ons verzenden. Wij zorgen er dan voor dat uw schadegegevens alsnog worden doorgegeven en dat uw schade in behandeling wordt genomen. 

Het is van belang dat u het europeesch schade formulier volledig ingevuld en ondertekend aan ons verzend. U kunt dit sturen naar Polisgoedkoop, Antwoordnummer 500, 9100 WB  Dokkum

 

 

Execution only

Mocht u via onze website een verzekering of lening afsluiten dan is er geen sprake van advies. >>>P o l i s G o e d k o o p. NL, Powered by Webstairs