P o l i s G o e d k o o p. NL
    Online verzekeren, snel, gemakkelijk en goedkoop!
Execution Only

 

Mocht u via onze website een verzekering of lening afsluiten dan is er geen sprake van advies. Wanneer u advies wenst, kunt u contact opnemen. Bij het online afsluiten is, aangezien het geen advies betreft, sprake van Execution Only. Twijfelt u over dekking, voorwaarden of iets anders, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die u ondervindt door de door u gemaakte keuzes bij het afsluiten van een verzekering.

 

 

 

 

Execution only

Mocht u via onze website een verzekering of lening afsluiten dan is er geen sprake van advies. >>>P o l i s G o e d k o o p. NL, Powered by Webstairs