P o l i s G o e d k o o p. NL
    Online verzekeren, snel, gemakkelijk en goedkoop!
Dienstenwijzer

Inleiding
De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is wettelijk voorgeschreven aan welke punten minimaal aandacht besteed moet worden in de voorlichting aan en advisering van consumenten (klanten). In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze wettelijke verplichting.

Wie zijn wij?
Polisgoedkoop.nl is een op 01-01-2010 opgerichte internetaanbieder. Polisgoedkoop vergelijkt de premies, van een groot aantal maatschappijen, waaruit u zelfstandig een keuze kunt maken. U ontvangt van ons een premievergelijking en u maakt zelf de keuze voor een verzekeraar. Wij zijn geen verzekeraar en wij geven u ook geen persoonlijk advies. Voor een persoonlijk advies kunt u terecht bij uw tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij voor wie u hebt gekozen. Polisgoedkoop.nl heeft zelf een telefonische helpdesk. Onze website is in principe 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar voor het opvragen van premie –en voorwaarden overzichten.

Wat doen wij?

 • Algemeen
  Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Wij gaan hiermee uiterst zorgvuldig om en houden ons strikt aan de geldende wet- en regelgeving. U kunt dit nalezen in ons Privacy Statement onder het kopje “Privacy” op onze website.
 • Specifiek

 

Wat verwachten wij van u?

 • In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar bij schade gerechtigd is deze niet of niet geheel te vergoeden.
 • Dat u wijzigingen m.b.t. verzekerde zaken tijdig aan ons doorgeeft. 
 • Dat u de ontvangen stukken controleert. In het communicatietraject kunnen fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen, klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, neemt u dan middels overig contact , contact met ons op met vermelding wat er naar uw mening niet correct is. Zie hiervoor bij klantenservice. 
 • Onze relatie met verzekeraars en/of financiële instellingen
  Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid de premies en voorwaarden van de financiële producten (verzekeringen) van de verzekeraars kunnen vergelijken. Wij doen geen zaken met alle verzekeraars, maar wel met een zeer groot aantal. Verzekeraars hebben geen eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Wij zijn niet in het bezit van aandelen van enige verzekeraar van wie wij de premies en voorwaarden vergelijken.

Hoe worden wij beloond?
Polisgoedkoop.nl vergelijkt voor u gratis vele aanbiedingen voor een autoverzekering. Wanneer de consument een productkeuze heeft gemaakt en direct een verzekering online aanvraagt bij een verzekeraar, ontvangt Polisgoedkoop.nl hiervoor een vergoeding.  Polisgoedkoop.nl ontvangt geen vergoeding per opgevraagde offerte en heeft daarom ook geen voorkeur. Op deze wijze menen wij onze onafhankelijkheid zo optimaal mogelijk te behouden.

Onze kwaliteit

 • Ons kantoor heeft een vergunning van de AFM onder nummer 12016303. Een vergunning is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen.
 • Ons kantoor is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 20128597.
 • Ons kantoor is ingeschreven bij het Klachteninstituut Verzekeringen onder nummer 20027301.
 • Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Wij zijn aangemeld bij het College Bescherming persoonsgegevens onder nummer M1332225.

 

Beëindiging relatie
U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons beëindigen. Indien u geen email meer van ons wenst te ontvangen kunt u dat aangeven door een e-mail te zenden aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Klachten?
Als u een klacht heeft over de werking van de website in het algemeen dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld.

Indien u niet tevreden bent over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst dient u met de verzekeraar of uw tussenpersoon contact op te nemen. U kunt zich richten tot het KiFiD indien u niet tot een bevredigende oplossing over de verzekeringsovereenkomst kunt komen. Uw email kunt u zenden aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Het KiFiD is gevestigd in Den Haag, Postbus 93257, 2509 AG. Telefonisch is het KiFiD te bereiken onder nummer 0900-3552248.

Datum/volgnummer
Volgnummer 1 opgesteld te Dokkum op 1 april 2010

 

Execution only

Mocht u via onze website een verzekering of lening afsluiten dan is er geen sprake van advies. >>>P o l i s G o e d k o o p. NL, Powered by Webstairs